Advokathuset Trondheim DA driver alminnelig praksis og tilbyr tjenester innenfor de fleste juridiske områder.

Vi bistår både privatpersoner og forretningsklienter. Firmaet har spesiell kompetanse innen de fleste rettsområder tilknyttet eiendom, samt strafferett, familie- arv og skifterett, barnerett og barnevernrett.

Våre advokater har utstrakt prosedyreerfaring, både i sivile saker og straffesaker.

Ta kontakt med oss:

Tore Angen
Advokat
Per Wold
Advokat

   
Toril S. Solhaug
Sekretær
Tarjei M. Hugaas
Advokat