Fagområder

Advokathuset DA bistår både privatpersoner og næringsklienter innenfor de fleste fagområder, herunder:


 • Arbeidsrett
 • Arverett
  • Arveplanlegging
  • Bistand ved oppgjør av dødsbo
  • Arveavgift
 • Barnefordeling
 • Barnevern
 • Bistandsadvokat
 • Odelsrett
 • Faste eiendommers rettsforhold
  • Reklamasjonssaker ved kjøp/salg av ny/brukt bolig
  • Reklamasjonssaker ifm håndtverkertjenester
  • Plan- og bygningsrett
  • Leie av bolig
  • Leie av næringslokaler
  • Nabotvister
  • Jordskiftesaker
  • Tingsrett, eksempelvis bruks- og veiretter
 • Familierett
  • Ektepakt
  • Økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd
 • Forretningsjus
  • Selskapsrett
  • Pengekravsrett
  • Kontraktsrett
 • Kjøpsrett
 • Strafferett